Đều như vắt chanh hay đều như vắt tranh mới đúng?

5/5 - (3 votes)

“Đều như vắt chanh” là câu thành ngữ cửa miệng của nhiều người khi muốn nói đến sự đồng đều hàng loạt. Tuy nhiên, sự thật câu thành ngữ này phải là ” đều như vắt tranh” mới đúng.

Nhiều người cho rằng “đều như vắt chanh” là đúng, còn ai viết “vắt tranh” là viết sai chính tả.  Tuy nhiên, “đều như vắt chanh” là câu vô nghĩa, bởi hành động vắt chanh không thể nào có sự đồng đều vậy nên không thể dùng nó để so sánh.

Đều như vắt chanh hay đều như vắt tranh?
Đều như vắt chanh hay đều như vắt tranh mới đúng?

Ý nghĩa của ” đều như vắt tranh” là gì?

“Vắt tranh” ở đây là danh từ, chỉ các tấp lợp bằng cỏ tranh. Được sử dụng lợp mái nhà ở các vùng nông thôn thời xưa. Ngày nay ít được sử dụng, chủ yếu sử dụng ở các công trình mang tính chất trang trí như quán cà phê sân vườn, khu du lịch sinh thái…

Để có các vắt tranh, người ta phải bện cỏ tranh thành từng tấm, hành động này gọi là “đánh tranh”.  Cỏ tranh được “đánh” thành các vắt đồng đều, dùng để lợp mái hoặc dựng xung quanh nhà.

Tham khảo video “đánh tranh” dưới đây

 

Tóm lại, câu thành ngữ ” đều như vắt tranh” có ý nghĩa chỉ một cái gì đó rất đồng đều (như cái vắt tranh)

Trên đây, kênh chia sẻ đã giới thiệu rõ ý nghĩa thành ngữ “đều như vắt tranh” , hy vọng kiến thức nhỏ này sẽ giúp các bạn tránh nhầm lẫn và sử dụng thành ngữ này cho chính xác thay vì sử dụng câu thành ngữ sai “đều như vắt chanh”