Mã giảm giá Shopee tháng 11 – 2021

Rate this post

– Mã voucher discount 10% Cap 111K MBS 500K

– Mã voucher discount 100% Cap 111k, MBS 1,111K

✔️ Áp dụng TOÀN SÀN:

⚡ 11HOAN111K12H Hoàn 50% tối đa 111K xu – Đơn từ 0Đ

⚡ REBATNGO11K Giảm 11K – Đơn từ 0Đ

⚡ 11GIAM70K12H0 Hoặc 11GIAM70K12H1 Giảm 7% tối đa 70K – Đơn từ 500K

*Chỉ áp dụng cho 1 số người dùng nhất định

⚡ 11HOAN20K12H0 hoặc 11HOAN20K12H1 Hoàn 20K xu – Đơn từ 50K

*Chỉ áp dụng cho 1 số người dùng nhất định

✔️ Áp dụng SHOPEE MALL:

⚡ 11MALL50K12H0 Hoặc 11MALL50K12H1 Giảm 10% tối đa 50K – Đơn từ 250K

*Chỉ áp dụng cho 1 số người dùng nhất định

✔️ Áp dụng cho ngành hàng ĐIỆN TỬ:

⚡ 11ELSALE1 Giảm 5% tối đa 1TR – Đơn từ 3TR

⚡ 11ELSALE Hoàn 7% tối đa 500K xu – Đơn từ 300K

*Chỉ áp dụng cho 1 số người dùng nhất định

*Mở mới vào các khung: 0H – 9H – 12H – 15H – 18H – 21H

✔️ Áp dụng cho ngành hàng THỜI TRANG:

⚡ 11FASHIONSALE1 Giảm 10K – Đơn từ 50K

⚡ 11FASHIONSALE Hoàn 10% tối đa 30K xu – Đơn từ 99K

*Chỉ áp dụng cho 1 số người dùng nhất định

*Mở mới vào các khung: 0H – 9H – 12H – 15H – 18H – 21H

✔️ Áp dụng cho ngành hàng HÀNG TIÊU DÙNG:

⚡ 11FMCGSALE1 Giảm 10% tối đa 40K – Đơn từ 250K

*Chỉ áp dụng cho 1 số người dùng nhất định.

*Mở mới vào các khung: 0H – 9H – 12H – 15H – 18H – 21H

✔️ Áp dụng cho ngành hàng ĐỜI SỐNG:

⚡ 11LSSALE Giảm 10K – Đơn từ 50K

⚡ 11LIFESALE Giảm 10% tối đa 100K – Đơn từ 99K

*Chỉ áp dụng cho 1 số người dùng nhất định

*Mở mới vào các khung: 0H – 9H – 12H – 15H – 18H – 21H

✔️ Áp dụng cho ngành hàng HÀNG QUỐC TẾ:

⚡ 11CBSALE Giảm 12% tối đa 100K – Đơn từ 150K

*Chỉ áp dụng cho 1 số người dùng nhất định

*Mở mới vào các khung: 0H – 9H – 12H – 15H – 18H – 21H