Cách tính diện tích các hình trong toán học

5/5 - (2 votes)

Để thuận tiện cho việc học tập, kênh chia sẻ xin gửi tới các bạn các công thức tính diện tích các hình trong toán học.

1.Công thức tính diện tích hình vuông:

Cách tính diện tích hình vuông
Cách tính diện tích hình vuông

S= a*a hoặc S= a² ( a là độ dài 1 cạnh của hình vuông)

2.Công thức tính diện tích hình chữ nhật:

Cách tính diện tích hình chữ nhật
Cách tính diện tích hình chữ nhật

S= a*b ( a là chiều dài của hình chữ nhật, b là chiều rộng của hình chữ nhật)

3. Công thức tính diện tích hình thoi:

Cách tính diện tích hình thoi
Cách tính diện tích hình thoi

S= ½ d1*d2 ( d1 là đường chéo thứ nhất, d2 là đường chéo thứ 2)

4. Công thức tính diện tích hình thang:

Cách tính diện tích hình thang
Cách tính diện tích hình thang

S= h*((a+b)/2)

(a là độ dài cạnh đáy 1, b là độ dài cạnh đáy 2, h là chiều cao giữa 2 cạnh đáy )

5. Công thức tính diện tích hình tam giác:

Diện tích các hình tam giác
Diện tích các hình tam giác
  • Tam giác vuông, thường, cân:

S= (a*h)/2  (a là chiều dài đáy, h là chiều cao từ đáy chiếu lên của tam giác)

Cách tính diện tích hình tam giác
Cách tính diện tích hình tam giác
  • Tam giác vuông cân:

S=½ a² (a là chiều dài đáy)

6. Cách tính diện tích hình tròn:

Cách tính diện tích hình tròn
Cách tính diện tích hình tròn

S= r² *3.14 ( r là bán kính)